3RD EYE CHAKRA SPRAY7 Chakra Spray SetCHAKRA BALANCING SPRAYCHAKRA COMMUNICATION SPRAYComplete Chakra Spray Set (12)CROWN CHAKRA SPRAYHEART CHAKRA SPRAYROOT CHAKRA SPRAYSACRAL CHAKRA SPRAYSOLAR PLEXUS SPRAYSOUL STAR CHAKRA SPRAYThroat Chakra SprayUNITING CROWN & ROOT CHAKRA SPRAYUNITING HEAD & HEART CHAKRA SPRAY